Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2427
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie..

 

.
   

Oddychanie językiem.

Kanadyjskie i wschodnioamerykańskie żółwie Sternotherus odoratus (musk turtle, żółw piżmowy?) potrafią miesiącami przebywać pod wodą, pod wodą też spędzają sen zimowy (hibernacja). Nie posiadają jednak kloaki przystosowanej do pobierania tlenu z wody, jak żół omówione poprzednio, nie oddychają poprzez opancerzoną skórę. Jak więc zaopatrują się w tlen niezbędny do procesów  życiowych, nawet w okresie o obniżonym metabolizmie, jak to jest w czasie hibernacji?  

 

Żółwie piżmowe rozwiązały ten problem w bardzo oryginalny sposób. Po prostu oddychają językiem. Bogato unaczyniony język wyposażony jest w tzw kubki (papillae), które u ludzi i innych zwierząt pełnią funkcję organu smaku. Z natury rzeczy więc przystosowane są do pobierania różnych substancji wyzwalających impulsy nerwowe tłumaczone przez mózg jako bodźce smakowe. U żółwi tych nie wiadomo czy kubki pełnią funkcję wyróżniania smaku, ale są bardzo rozwinięte i pokrywają powierzchnię języka. 
Na zdjęciu uzyskanym przy pomocy mikroskopu skaningowego widać rozbudowane kubki smakowe, które tu lepiej byłoby nazywać kubkami oddechowymi. Tymczasem nie wiadomo czy inne stworzenia potrafią posługiwać się językiem do oddychania. Ciekawe czy w jakimś stopniu gadatliwe osobniki Homo sapiens podnoszą swoją sprawność oddechową przez gadanie. Rzecz wymaga dalszych badań. 

u góry -Rheodytes-leukops
[QZE07::055];[QEP80::187]8
No 2427; w sieci 29.5.2010

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter