Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2424
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCLXXIII)

.

 odwaga / courage

 

 "Kiedykolwiek widzisz udany biznes, 
ktoś podjął odważną decyzję."
"Whenever you see a successful business,
someone made a courageous decision."

 Peter Drucker


 "Człowiek nie może odkryć nowych oceanów 
jeśli nie zdobędzie się na odwagę by utracić z oczu brzeg."
"Man cannot discover new oceans unless he has
the courage to lose sight of the shore."

 Andre Gide


 "Rób zawsze rzeczy, których najbardziej się boisz.
Odwaga to rzecz do nabycia, jak polubienie kawioru"'
"Always do the things you fear the most.
Courage is an acquired taste, like caviar."

 Erica Jong


 "Człowiek z zewnętrzną odwagę odważy się umierać, 
człowiek z odwagą wewnętrzną odważa się żyć."
"A man with outward courage dares to die,
one with inward courage dares to live."

 Lao-tzu


 "Czy jest coś bardziej żenującego niż przeświadczenie, 
że nie zdobyłeś śliwki z braku odwagi  potrząśnięcia drzewem?"
"What is more mortifying than to feel that you have missed the plum for want of courage to shake the tree?"

 Logan Pearsall Smith


[QZM04::055];[QEP66::046]
No 2424; w sieci 29.5.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter