Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2421

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

 

  Jedno zdumienie dziennie... 

 
.
 

Stopień zmilitaryzwania społeczeństw.

Na wojsko patrzeć można różnorako. Jako na ostoję bezpieczeństwa jakiegoś kraju, pomoc w sytuacjach klęsk żywiołowych,  jako narzędzie zniewalania sąsiadów i wrogów klik rządzących, ale przede wszystkim jako na olbrzymie obciążenie ekonomiczne całego świata. 
Przyjrzyjmy się poniższemu zestawieniu. Zestawiłem tu kilka ogólnie dostępnych wskaźników charakteryzujących kilkanaście krajów świata (B, C) i wykonałem na nich bardzo proste operacje arytmetyczne (D, E). Liczebność armii obrazuje jego militarną potęgę, przy tym mniejszy kraj pod względem liczby ludności musi wystawiać proporcjonalne większe armie, żeby w razie czego bronić się przed silniejszym sąsiadem lub go atakować. Warto porównać obie Koree, Korea Północna ma mniej niż połowę ludności w por. do Południowej, a armię ponad dwukrotnie liczniejszą. Pakistan mający ponad sześciokrotnie mniej ludności w porównaniu do Indii ma prawie o połowę tylko mniejszą armię. Bywa też inaczej. Polska, o ludności 3,8 razy mniej licznej niż Rosja,  wystawia armię ponad dziesięciokrotnie mniejszą w stosunku do Rosji, co świadczy o pełni zaufania stosunkach sąsiedzkich. Znajduje to też swoje odbicie w procencie produktu narodowego przeznaczanego na utrzymanie armii (kolumna E, niestety brak danych dla Korei Północnej).


kraj

 

liczebność armii

 

liczba ludności

liczba mieszkańców wystawiająca jednego żołnierza

% produktu narodowego wydawanego na armię

A B C D E
Chiny 2.241.000 1.338.613.000 597    4,3
USA 1.496.000 307.212.000 205    4,1
Indie 1.205.000 1.166.079.000 967    2.5
Korea Północna 1.122.000 22.665.000 20     *  
Rosja 863.000 140.041.000 162    3,9
Turcja 823.000 76.806.000 93    5,3
Pakistan 610.000 176.242.000 289    3,0
Korea Południowa 587.000 48.509.000 83    2,7
Wietnam 484.000 86.968.000 179    2,5
Iran 440.000 66.429.000 151    2,5
Polska 100.272 38.100.000 379    1,7
Watykan  134 880 7    *   

Zaskakujące wyniki otrzymałem z prostego zestawie liczebności armii (B) z liczbą mieszkańców poszczególnych krajów. Wynik daje pojęcie o stopniu społecznej militaryzacji kraju. Widzimy tu ilu obywateli wystawia jednego żołnierza. Dawniej zresztą była to reguła zaciągu w różnych krajach - poszczególne okręgi miały 'nakaz' posłania w kamasze pewnej liczby chłopa w zależności od liczby mieszkańców i zasobności. 
Wynik jest pouczający. Im ludniejszy kraj, tym mniejsze liczebne obciążenie żołnierką. W Indiach prawie tysiąc mieszkańców wystawia jednego żołnierza, w Chinach ponad pół tysiąca to robi, Podczas gdy w Turcji jeden żołnierz ma za sobą mniej niż setkę mieszkańców, a w Korei Północnej co dwudziesty mieszkaniec jest żołnierzem. Polska zajmuje dosyć umiarkowane miejsce w tej konkurencji wystawiając jednego żołnierza na 379 mieszkańców. Prawie wszystkie wymienione kraje, poza wspomnianymi Indiami i Chinami mają większe społeczne obciążenie wojskowością. Weźmy dla przykładu Iran, Rosję czy Wietnam, żeby nie przypominać Korei Północnej (odpowiednio 151, 162, 179, 20). 
W zestawieniu uwzględniłem także Watykan. Wychodzi na to, że jest to najbardziej zmilitaryzowany kraj świata. Co siódmy mieszkaniec Watykanu jest żołnierzem! Przy tym Gwardia Papieska jest uzbrojona bardzo nowocześnie. Nie dysponuje wprawdzie czołgami czy bronią nuklearną, ale gwardziści bardzo dbają o swoją  sprawność bojową. Wskaźnik zmilitaryzowania Watykanu jest nawet wyższy niż Korei Północnej, ponad stukrotnie wyższy w porównaniu z Indiami, i stanowi na pewno światowy rekord. Nie ma co rozwodzić się nad tą kwestią, traktujmy to jako pewien fenomen socjologiczny. Włochom z całą pewnością nie grozi aneksja przez Watykan. Watykan bije też światowy rekord pod względem liczby kleru w przeliczeniu na jednego mieszkańca i liczby mężczyzn przypadających na jedną niewiastę. Przyznać jednak trzeba, że Athos, Autonomiczne Państwo Zakonne Świętej Góry w Grecji, bije pod tym względem Watykan. Kobiet nie ma tam wcale, nie mają nawet prawa wstępu jako turystki, by nie rozpraszać świętego skupienia nabożnych mnichów. Jest tam wprawdzie straż, bardzo dyskretna, a w przeciwienstwie do Gwardii Papieskiej nie jest uzbrojona. Watykan jest monarchią absolutną, Athos natomiast republiką teokratyczną. Ale to już inna historia, specyficzna dla tych krajów. 

Uwaga: Zestawienie opiera się głównie na danych CIA. Niestety próby 'uobiektyzowania' są niemożliwe. Najróżniejsze źródła na ten sam temat podają zupełnie inne dane. Co zresztą jest zadaniem wywiadu i kontrwywiadu. Tak więc trzeba się liczyć z wartością przybliżoną zestawionych cyfr. 

u góry defilada rosyjska
[QZE07::052];[QEP80::141];[QCB28::069]

No 2421; w sieci 20.5.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter