Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2420

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

O pożytkach z odbytnicy.

Niedawno prasę światową obiegła informacja o próbie przemycania kokainy w żołądku, oczywiście w odpowiednim opakowaniu. Żołądek (nie tylko ludzi) jest ulubionym miejscem do przewożenia cenności (drogie kamienie, narkotyki, złoto itp, a nawet wódki). Mniej znany jest sposób wykorzystywania odbytnicy do tych samych celów. 
Pewien rekord zanotowano  w stanowym wiezieniu Florydy, kiedy to pewien pensjonariusz potrafił ukryć w odbytnicy 2.000 $, sześć kluczy do kajdanek oraz wybór brzeszczotów do noży i pił. 
Finansowy rekord pobił niedawno pewien więzień w Amarillo (Teksas), który znalazł w tylnym otworze miejsce na 12.300 $ (w tym 80 studolarówek, dwie pięćdziesiątki i czeki na 4.200$. O sposobie zabezpieczenia skarbu nic się nie mówi. 
Można przy okazji zauważyć, że więzienie jest matką wielu wynalazków, ot choćby przemycenie pistoletu w pochwie.
Istnieją jednak bardzo pożyteczne sposoby uzupełniającego wykorzystywania odbytnicy. Otóż niektóre żółwie mogą długo przebywać bez oddychania dzięki kloace tak zbudowanej, że potrafi ekstrahować tlen rozpuszczony w wodzie, którą pompują sobie do kloaki dzięki specjalnemu mechanizmowi. Ale o tym kiedyś osobno. 

[QZE07::053];[QEP78::119];[QEP88::188]
No 2420; w sieci 20.5.2010

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter