Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2419

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Ciekawostki prawno-obyczajowe.

W Bahrain doktor mężczyzna może badać genitalia pacjentek, ale nie ma prawa patrzeć na nie wprost. Może to robić tylko przy pomocy lusterka.

Muzułmanom nie wolno patrzeć na genitalia ciał zmarłych. Dotyczy to także personelowi przedsiębiorstw pogrzebowych. Genitalia muszą być zawsze przykryte cegłą lub kawałkiem drewna.

Karą za masturbację w Indonezji jest ucięcie głowy.

Na Guam 'rozdziewiczacz' to zawód pełnoetatowy. Takie profesjonalista podróżuje po wyspie i fachowo defloruje młode panienki, za co otrzymuje od nich zapłatę. Przyczyną tego jest fakt, że miejscowe prawo zabrania żenić się z dziewicami.

W Hong-Kongu zdradzona żona ma prawo zabić cudzołożnika, ale tylko gołymi rękoma. Natomiast kochanka zdradzającego męża może być zabita w dowolny sposób.

W Liverpoolu sprzedawczynie mogą pracować 'topless', ale tylko w sklepach ryb tropikalnych. 

W stanie Maryland sprzedaż kondomów z 'kondomatów' jest zabroniona z jednym wyjątkiem. Można je nabyć tylko w miejscach gdzie sprzedaje się alkohol do konsumpcji na miejscu. 


Legal and mores curiosities.

In Bahrain , a male doctor may legally  examine a woman's genitals, but is prohibited from looking directly  at them during the examination. He may only see their reflection in  a mirror.

Muslims are banned from looking at  the genitals of a corpse. This also applies to undertakers. The sex  organs of the deceased must be covered with a brick or piece of wood  at all times.   

The penalty for masturbation  in Indonesia is decapitation.  

There are men in  Guam whose full-time job is to  travel the countryside and deflower young virgins,  who pay them  for the  privilege of having sex for the first time   Reason: under Guam law, it is  expressly forbidden for virgins to marry.   

In Hong Kong , a betrayed wife is legally  allowed to kill her adulterous husband, but may only do so with her  bare hands.   The husband's illicit  lover, on the other hand, may be killed in any manner  desired.   

Topless saleswomen are legal  in Liverpool , England   - but only in tropical  fish stores.   

In Maryland , it is illegal to sell  condoms from vending machines with one exception: Prophylactics may  be dispensed from a vending machine only in places where  alcoholic  beverages are sold for consumption on  the premises.'  

podsunął Klimek
[QZE07::048];[QEP80::106]
No 2419; w sieci 20.5.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter