Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2418
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCLXXII)

.

potencjał, możliwości / potential

 

"Wychowawca musi wierzyć w potencjalne możliwości ucznia
i musi zastosować całą sztukę wychowania by doprowadzić ucznia, by swój potencjał wykorzystał."
"The educator must believe in the potential power of his pupil,
and he must employ all his art
in seeking to bring his pupil to experience this power."

 Alfred Adler


 "Jeśli traktujemy człowieka takim jakim jest, czynimy go gorszym niż jest; jeśli traktujemy go jakby był kimś kim może być, 
czynimy go tym, czym być powinien."
"When we treat man as he is, we make him worse that he is;
when we treat him as if he already were what he potentially could be, we make him what he should be."

 Johann Wolfgang von Goethe


"Wszyscy jesteśmy takimi marnotrawcami naszych możliwości, 
jak lampa na trzy żarówki z jedną tylko."
"We are all such a waste of our potential,
like three-way lamps using one-way bulbs." 

 Mignon McLaughlin


 "Większe niebezpieczeństwo dla nas nie polega na stawianiu sobie zbyt wysokich celów i nie osiąganiu ich, 
niż na stawianiu sobie zbyt małych zadań i osiąganiu ich."
"The greater danger for most of us lies
not in setting our aim too high and falling short,
but in setting our aim too low and achieving our mark."

 Michał Anioł / Michelangelo


 "Jest we mnie orzeł, który chce się wznosić, 
i jest hipopotam, który chce tarzać się w błocie."
"There is an eagle in me that wants to soar,
and there is a hippopotamus in me that wants to wallow in the mud."

 Carl Sandburg


[QZM04::052];[QEP65::079]
No 2418; w sieci 20.5.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter