Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2416

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.

Płciowe różnice nocnych zmór.

Prawie wszyscy mamy marzenia senne (brak marzeń sennych oznacza bardzo poważne zaburzenia psychiczne), i sny pamiętamy dłużej lub krócej, czasem nawet staramy się zrozumieć ich sens. Marzenia senne przeżywamy w czasie tak zwanego snu paradoksalnego, charakteryzującego się szybkimi ruchami gałek ocznych (REM - Rapid Eye Movement). Etap ten powtarza się co 60-90 min i trwa kilka minut, wtedy to śnimy i sny zapamiętujemy. Nie wiadomo po co sen jest potrzebny i jaką spełnia funkcję. Głowią się nad tym oneirolodzy, jak dotąd bez skutku.
Śnią wszystkie zwierzęta. Dzieci śnią dłużej, starsi krócej, ale najdziwniejsze jest to, że śnią też embriony przed urodzeniem. 
Dr Michael Schredl z Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Snów, pracujący w Mannheim, zajął się złymi snami, marami sennymi. Przebadał ponad 2.000 osób z których 48% twierdziło, że nie miewa zmór nocnych, inni mają je z różną częstotliwością, ale aż 5% badanych
wyznało, że miewają przerażające sny przynajmniej co kilka tygodni. Zajął się też treścią zmór sennych. O ile znamy mniej więcej różnice między płciami pod względem anatomii czy psychologii, o tyle zaskakującym okazały się wyniki dotyczące treści mar sennych w zależności od płci. 
Mężczyźni prześladowani są snami o wylaniu z pracy i śnią się im sceny przemocy. Kobietom natomiast doskwierają sny o prześladowaniu seksualnym lub śmierci ukochanych osób. Kobiety są także nękane snami o utracie zębów lub włosów, pewnie w związku z obawami o utratę atrakcyjności. Zarówno kobiety jak i mężczyźni miewają sny o oblanych egzaminach, nawet gdy nie są studentami. Widocznie trauma pozostaje. 

Mnie jednak najbardziej interesuje, o czym można śnić w czasie życia płodowego. 
Biorąc pod uwagę fakt, że sny i mary senne są zapamiętywane, atrakcyjnie przedstawia się możliwość dyktowania treści snów. Ale tym zajmują się już tajnie różne organizacje 'spod ciemnej gwiazdy'.
Oneirologia (nauka o śnie) ma olbrzymie perspektywy. Pomyślmy o oneirodydaktyce, oneirogenetyce, oneironautyce, itp...

[QZE07::019];[QEP78::056]
No 2416; w sieci 15.5.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter