Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2407

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Pierwiastek numer 117.

Otrzymano, po dwóch latach badań,  6 atomów pierwiastka o numerze 117. Był to  wynik bombardowania radioaktywnego berkelu jonami wapnia. Najpierw. po 250 dniach pracy, otrzymano 22 mg berkelu  (249Bk, półokres trwania 320 dni). Potem 90 dni zajęło oczyszczanie berkelu, który następnie przez 150 dni bombardowano jonami wapnia 48Ca. Otrzymano jeden atom 294Uus i pięć atomów 293Uus. Badania prowadzono w USA w Narodowym Laboratorium w Berkeley i w Rosji, w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Uus - unuseptium taki symbol chemiczny i nazwę nadano temu pierwiastkowi tymczasowo, zanim Międzynarodowa Komisja Nazewnictwa Chemicznego uzna odkrycie i ochrzci pierwiastek oficjalnie. Uus jest transuranowcem, a pod względem chemicznym należy do chlorowców, może posiadać pewne właściwości metaloidu, podobnie jak astatyn (At). 6 atomów to zbyt mało dla określenia wszystkich właściwości chemicznych. Dane pochodzą z interpolacji tablicy Mendelejewa. Przypomnijmy, że ostatnim, oficjalnie nazwanym pierwiastkiem z grupy transuranowców  jest copernicum (277Cn), nazwany tak dla uczczenia Kopernika, wykryty w Darmsztadzie w Niemczech. Tymczasową nazwę miał Uub i dopiero w lutym 2010 otrzymał nazwę ostateczną. Czas półtrwania dłużej żyjącego 294Uus wynosi 78 ms (ms - milisekunda, jedna tysięczna sekundy), a mniej trwałego 293Uus zaledwie14 ms.  Oba izotopy w wyniku siedmioetapowego procesu rozpadu przechodzą w lorens (laurentium 266Lr i (265Lr) oraz nobel (266No). A te etapy to kolejno Uup(115), Uut(113) - tymczasem nie nazwane, i dalej już z nazwami oficjalnymi - Rg (roentgen), Mt (meitner), Bh (bohr), Db (dubn), Lr  (lorens) i No (nobel).
117 miejsce na tablicy pierwiastków znajduje się na tzw 'wyspie stabilności'. Miejsce to, przed wykryciem Uus rezerwowano dla eka-astatynu.  Tymczasem nie wiadomo jaką nazwę otrzyma nowy pierwiastek. Ostatnio nazwami nowych pierwiastków czczono zasłużonych badaczy w zakresie energii jądrowej, ponieważ wszystkie nowe pierwiastki to wynik skomplikowanych reakcji jądrowych. 

(Pewne dane o pierwiastkach chem p. tu i tu )

[QEP78::129];[QEP80::033]4,5
No: 2407; w sieci: 3.5.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter