Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2403
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

  (ser. CCLXX)

.

sukces /  success

 

 "Droga do sukcesu jest zawsze w budowie."
"The road to success is always under construction."

 Arnold Palmer


 "Sukces tworzy sukces, jak pieniądz robi pieniądz."
"Success produces success, just as money produces money."

 Dianne Ackerman


"Sukces znaczy lubić siebie, lubić co się robi, 
i lubić jak się to robi."
"Success is liking yourself, liking what you do,
and liking how you do it." 

 Maya Angelou


 "Znaj różnicę między sukcesem a sławą. 
Sukces to Matka Teresa. Sława to Madonna."
"Know the difference between success and fame.
Success is Mother Teresa. Fame is Madonna."

 Erma Bombeck


 "Byś osiągnął sukces, poświęcenie jest niezbędne. 
Najlepiej jak zrobią to inni, 
ale jeśli to się nie uda, musisz zrobić to sam."
"For you to be successful, sacrifices must be made.
It is better that they are made by others but failing that,
You'll have to make them yourself."

 Rita Mae Brown


[QZM04::047];[QEP73::022]
No: 2403; w sieci: 24.4.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter