Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2400

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

 

 

Karina z ziemniaczkami.

Dwaj mołojcy z Petersburga uraczyli się niezwykłą potrawą. Najpierw utopili śliczną studentkę Karinę Barduchian w wannie, potem poćwiartowali, odpowiednio przyrządzili i zjedli z ziemniaczkami. Nie zjedzone resztki wrzucili do śmieci. Na swoje usprawiedliwienie, Maksym Gołowackich i Jurij Możnow, bo tak nazywają się ci mołojcy, powiedzieli, że byli głodni i upici. Trudno odmówić logiki takiej argumentacji. 
Karina była zakochana w Maksymie, na zabój. Dosłownie, jak się okazało. Trzeba przyznać, Maksym i Jurij mają wiele specyficznego wdzięku, jak to widać na fotografiach. Maksym śpiewał w pewnym zespole popowym, a Jurij był kwiaciarzem. Matka Kariny ostrzegała ją, by się nie zadawała Maksymem, ale rodzice nigdy nie zrozumieją młodzieży. 

Rozprawa toczy się przed sądem w Petersburgu. Oskarżeni przyznali się do winy. Niezwykłością procesu sądowego było to, że rozprawę trzeba było przerwać, bo sędzia zemdlał oglądając zdjęcia dowodowe. Mięczak. Nie to co dawni słudzy wymiaru sprawiedliwości ze szkoły Dzierżyńskiego, czy choćby Wyszyńskiego, albo tylko KGB. 

        

[QZE07::029];[QEP78::137]
No: 2400; w sieci: 24.4.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter