Jedno zdziwienie dziennie - ... ..

   


 

Niesprawiedliwość w więziennictwie.

Światowe statystyki wykazują, że na jedną więźniarkę przypada aż trzydziestu więźniow. 
Jest w tym jakaś zasadnicza niesprawiedliwość i powinna się tą sprawą zająć odpowiednia Komisja ONZ.
Rozwiązanie nasuwa się niejako samo przez się. Trzeba zwiększyć limity dla kobiet w resorcie więziennictwa.. 

PCN20-093

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

luty 2002
v.1

Site Meter