Jedno zdziwienie dziennie - ...


Maleńka różnica.

Wyobraźmy sobie, że mamy przed sobą dwie grubaśne książki, każda po tysiąc stron druku. Wyobraźmy sobie dalej, że jedna z nich zawiera 'receptę' na zbudowanie i funkcjonowanie szympansa, druga na człowieka. Trzeba by się dobrze naszukać, żeby znaleźć czym róźnią się te książki jedna od drugiej. Po starannym szukaniu okazałoby się, że tylko dwanaście czy trzynaście kart zapisanych jest innym tekstem. 
Taka jest akurat różnica pomiędzy genotypami szympansa a człowieka. Jak ustawić człowiekowatych w przestrzeni trójwymiarowej i wyznaczyć 'odległości genotypowe, wyjdzie na na załączonym wykresie. Mniej więcej podobna odległość dzieli goryla od szympansa jak i człowieka, a jednak jesteśmy skłonni uważać, że różnica między gorylem a szympansem jest bez porównania mniejsza niż między nami a szympansem. 
Być może różnica ta jest mała tylko w naszych oczach, bo przecież nie wiemy jak ja widzą szympanse i goryle. Ale więcej światła na sprawę rzuca inna okoliczność. 
Jak dokładniwej przypjrzeć się 'stronom' zapisanym różnym tekstem w omawianych genotypach, okauje się, że to głównie instrukcje mówiące o rozwoju mózgu są inne. Ocenia się, biorąc pod uwagę szybkość mutacji, że mózg człoeiak mutował, a więc ewoluował pięć razy szybciej w porównaniu z mózgiem szympansa. Gdyby parametr szybkości ewolucji mózgu przedstawić na wykresie jak poniższy, pozycja człowiieka byłaby znacznie bardziej oddalona od współbraci. Niestey za mało jest danych by przedstawiać 'szybkości ewolucyjne' różnych organów u pokrewnych gatunków. 
Bardzo interesujący jest także fakt, że poważne różnice istnieją też w podatności czy zachorowywalności na niektóre choroby. Otóż szympanse zarażone HIV nie rozwijają AIDS, nie groźna jest dla nich najostrzejsza postać malarii powodowana zakażeniem Plasmodium falciparum, także znacznie rzadziej zapadają na raka pieri, odbytnicy i prostaty, natomiast mają taką samą zapadalność na białaczkę. 
Wniosek z tego jest dobry dla ludzi, mniej natomiast kozrystny dla szympansow. Ludziom badania nad szympansami mogą pomóc w opanowaniu chorób, szympansom frozi, że staną się zwierzętami doświadczalnymi na znacznie większą sklaę niż dotąd. Chyba że do tego czasu otrzymają status obywateli świata, na co bardzo poważnie się zanosi. 

QZC01-026;RCP05014\GO\226

 

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

maj 2002
v.7

Site Meter