Jedno zdziwienie dziennie - ...


Pochówek wśród wiernych.

W Tajlandii do dziś w dosyć niezwykły sposób urządza się pogrzeb mnichów buddyjskich. 
Po kremacji prochy miesza się z gliną, formuje się z tego materiału male modele przypominające buddyjskie stupy i rozdaje wiernym. 
Stupa jako forma architektoniczna wedle zołożenia pełni funkcję relikwiarza. Stupy bywają małe, wotywne, ale też olbrzymie, dochodzące do 100 m wysokości. Taka mini stupa pełni funkcję relikwiarza domowego i zawiera prochy niekoniecznie najslawniejszych mnichów. Jest to uhonorowanie prostych mnichów znanych i szanowanych w małych osadach czy świątyniach zapewniające im trwałe przebywanie wśród swoich wiernych z którymi najczęściej spędzali całe życie.

QRE01-028p.98

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

kwiecień 2002
v.7

Site Meter