16 + 16
.

Jedno zdziwienie dziennie - ...


Mądrość hieroglifów. 

Horapollus, egipski Grek żyjący w piątym wieku n.e. jest autorem najstarszego znanego nam dzieła na temat egipskich hieroglifów. Opisał znaczenie wielu znaków, wiedział dobrze o wieloznaczności symboli choć nie wykrył, że hieroglify były też znakami fonetycznymi. Wiedział natomiast, że cyfry czasem oznaczały też słowa. 
I tak podaje, że cyfra 16 oznaczała przyjemność, a dwie szesnastki .. stosunenk płciowy. 
Etymologia tej dziwnej kombinacji była jasna biorąc pod uwagę egipską obyczajowość. Szesnaście był to wiek, kiedy (rzekomo) rozpoczynała się aktywność płciowa młodych Egipcjan, a dwie szesnastki - jasne - potrzeba dwoje, by dopełnić stosunku płciowego. 

QZC00-095;QRE01-014p56

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

marzec  2002
v.2

Site Meter