.

Jedno zdziwienie dziennie - ...


Najstarsza recepta zielarska?

Bardzo to dziwne, ale nasi dalecy przodkowie wykazywali niezwykłe umiejętności artystyczne w przedstawianiu zwierząt w malowwidłach jaskiniowych i naskalnych, które odnajdujemy na wszystkich kontynentach i czasowo obejmują dziesiątki tysięcy lat, natomiast nie zostawili żadnych śladów roślin w swojej twórczości. Tak jakby roślin dookoła nich nie było, albo jakby nie odgrywały one żadnej roli w ich życiu. Niemniej wiadomo, że tak nie było, rośliny odgrywały pewnie nawet ważniejszą rolę niż zwierzęta w diecie codziennej. Ale z uporem ich nie malowali. 
(p. wspaniały przegląd sztuki jaskiniowej w opracowaniu A. Kobosa, 'Zwoje', 2001
Pierwszy i jedyny znany zarys rośliny wykonany ręką odległego  pra-pra-przodka pochodzi z neolitu (4-5.000 p.n.e.) i znaleziony został we Francji w  Arcy-sur-Cure (Dept. Yonne). Jest to kawałek poroża renifera na którym widać wyraźnie zarys ulistionej gałązki jakiejś rośliny. Można snuć rożne przypuszczenia, ale najbardziej prawdziwe wydaje się, że jest to pierwsza recepta zielarska 'wystawiona' przez szamana swojemu klientowi. 

QZC01-028;QNK03-042;jpg

 

Znalezisko z Arcy-sur-Cure (Dept. Yonne); neolit


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

kwiecień 2002
v.4

Site Meter