Jedno zdziwienie dziennie - ...


Najdziwniejszy hymn państwowy.

Najdziwniejszym hymnem państwowym, a może i najpiękniejszym jest hymn Ladonii. Jest to dźwięk kamienia wpadającego do wody i tak się go 'odśpiewuje'. A że Ladonia jest krajem morskim, rzecz nabiera specyficznego wdzięku i dźwięku. Flaga państwowa jest koloru zielonego z zielonym krzyżem po środku, jak widać powyżej. 
Interesujący jest też system polityczny. Jest to republika monarchistyczna (monaki) rządzona przez prezydenta (obecnie jest nim Fernando Rodrigues), i królowę obecnie panującą Ywonnę I Jarl. 
Jak każda monarchia, Ladonia ma arystokrację z tym, że każdy może zostać arystokratą po złożeniu wniosku o tytuł szlachecki i zapłaceniu 12$. Do wyboru jest wiele tytułów hrabiowskich, lordowskich, szlacheckich. Oto ich lista: count, lord, baron / countess, lady, baroness - greve, friherre, baron / grevinna, friherrinna, baronessa. Przypuszczam, że zaakceptowano by także polskie tytuły szlacheckie. 
Obywatelem może zostać każdy bez opłaty po wypełnieniu odpowiedniego formularza. 
Warto jeszcze wspomnieć o kilku innych, nowatorskich, wręcz rewolucyjnych rozwiązanich społecznych tam praktykowanych. Jedyny to chyba kraj, w którym istnieje Ministerstwo Oduczania, Ministerstwo Historii, Ministerstwo Chaosu i wiele innych. Zresztą każdy obywatel ma prawo zapropnować swoje ministerstwo i sprawować funkcję ministra. Jak się tam zgłoszę, powołam Ministerstwo Radykalnej Rekonstrukcji Przeszłości Gatunku Homo sapiens (MRRPGHS). Widze olbrzymie pole do działania. 
Problemy komunikacji rozwiązano też wzorowo - każdy ma adres elektroniczny, a jeśli chce, może też wysyłać listy zwyczajne i polecone. Są znaczki, nie ma natomiast listonoszy, bo każdy jest swoim własnym listonoszem. Wbrew pozorom nie sprawia to nikomu kłopotu bo państwo zajmuje obszar jednego kilometra kwadratowego (p. załączona mapa). 
Dla jasności trzeba dodać, że jest to państwo wirtualne, istnieje na skrawku Szwecji, a obywatele w liczbie kilku tysięcy rozrzuceni są po całym świecie. 

Jako takie ma wspaniała stronę internetową: Ladonia
Aha, Ladonia ma też swoją Miss Ladonia. Warto popatrzeć!

QZC01-002;QNT62-019

 

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

luty 2002
v.2

Site Meter