.

Jedno zdziwienie dziennie - ...Komórkowy mechanizm korektorski.

Każda dzieląca się komórka, czy to zwierzęca, roślinna, czy bakteryjna, dysponuje niezwykle skomplikowanym i efektywnym aparatem korektorskim. 
Istotą podziału komórkowego jest podwajanie materiału genetycznego, najczęściej DNA. Zapis genetycznej informacji to ciąg nukleotydów złożony z miliardów cegiełek upakowanych w chromosomach będących nićmi kwasów nukleinowych, a cały rozwój organizmu polega na odczytywaniu i realizowaniu informacji zawartej w tym materiale genetycznym. Każdy błąd w zapisie prowadzić może do nieobliczalnych konsekwencji. Wyobraźmy sobie, że w Biblii wydrukowano 'Będziesz zabijał' zamiast 'Nie będziesz zabijał', a potem stosowano się do tego zapisu z automatyczną konsekwentnością... 
Przyroda wypracowała jednak niezmiernie skuteczne mechanizmy korektorskie. W przemyśle samochodowym dopuszcza się 1 procent wyrobów wadliwych, skomplikowany sprzęt zbrojeniowy aż 10 procent czasu pozostaje w naprawach i uważa się to za rzecz normalną. Jest też rzeczą niesłychaną, żeby na przykład książka średniej objętości (400 stron, milion znaków drukarskich) nie miała żadnego błędu typograficznego nawet po zastosowaniu wymyślnych 'poprawiarek' komputerowych. 
Systemy biologiczne są o całe niebo sprawniejsze. Jeden błąd 'typograficzny' w procesie kopiowania sekwencji nukleotydów zdarza się raz na miliard kopiowań. System korektorski jest więc wiele tysięcy razy sprawniejszy od najsprawniejszych 'spellcheckerów' komputerowych i ludzkich korektorów zatrudnionych w sztuce kopiowania informacji pisanej czy technologicznej. 
A mimo tego, ta nikła częstotliwość błędów odpowiedzialna jest w dużym stopniu za przebieg całej ewolucji świata żywego. Prawdopodobnie jednak częstotliwość popełniania błędów we wczesnych stadiach ewolucji była znacznie częstsza, a więc i ewolucja szybsza. 

QZC00-037

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

luty 2002
v.2

Site Meter