Jedno zdziwienie dziennie - ...


Ukrzyżowanie. 

Jedno z nadziwniejszych dzieł sztuki religijnej znajduje się w tzw. 'Psałterzu Bonmont' [' Bonmont Psaalter'] pochodzącym z około 1260 a przechowywanym w Bibliotece Municypalnej w Besancon (Francja). 

W albumie poswięconym średniowiecznej sztuce sakralnej opublikowanym w 1995, obok szczegółowej analizy wielu dzieł sztuki znajdujacych się w eurpejskich katedrach i różnych kolekcjach, na temat tego obrazu nie ma żadnej informacji poza miejscem gdzie się znajduje choć jest dobra jego reprodukcja. 

Widać tu wiele rzemieślniczej rzetelności (młotki, włócznia, stroje) i jeszcze więcej symboliki zupełnie dla mnie niepojętej. 
Pytałem kilka osób obeznanych z tą tematyką i nie otrzymałem wiele pomocy. 
Może ktoś zaoferuje interpretację tego dzieła sztuki?

QZC01-005\QCP05049\28\180

 

 Crucifixion; 'Bonmont Psaalter', c.1260, 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

luty 2002
v.2

Site Meter