.

Jedno zdziwienie dziennie - ...


Mleczna czy Psia Droga? 

Czy istnieje astronomenistyka porównawcza? Je¶li nie, to warto by j± stworzyć. 
Indianie z plemienia Cherokee to co my nazywamy Mleczn± Drog± nazywaj± "Tam Gdzie Pies Przebiegł" - więc Psi± Drog±. A rzecz wzięła się st±d`, że południowym s±siadom, którzy mieli urz±dzenie do mielenia ziarna bez przerwy ginęła m±ka. Kto¶ podkradał, tylko nie było wiadomo kto. Wreszcie udało się wykryć. Robił to pies mieszkaj±cy na północy i przenosz±cy m±kę w pysku do swojego leża. Ale kiedy biegał, m±ka wysypywała mu się z pyska i tak powstała 'Psia Droga' gwiezdna. 
W naszym kręgu kulturowym mitologia mówi, że to Juno była tak zasobna w mleko, że kiedy karmiła, mleko sikało z obu jej piersi równocze¶nie. 
Z wwielkim talentem zarejestrował to Tintoretto na obrazie 'Powstanie Drogi Mlecznej'. 
Interesuj±ce, że w obu przypadkach, w tak odległych kulturach, Galaktyka widziana z ziemi kojarzy się z jedzeniem (lub piciem..).

QZC00-054;RCP05071\03\188

.

'Powstanie Drogi Mlecznej' (fragment) 
Jacopo Tintoretto (1518 - 1594)


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

luty 2002
v.2

Site Meter