.

Jedno zdziwienie dziennie - ...


Ciemna strony naszego charakterku. 

Nie lubimy szczęściarzy, nie lubimy ludzi sukcesu. Co więcej, jesteśmy gotowi zapłacić wiele by zaszkodzić innym dla samej satysfakcji zaszkodzenia... 
Taki oto eksperyment przeprowadzono na Uniwersytecie Oxford i Warwick w Anglii. 
Studentów i pomocniczych pracowników uczelni zaangażowano w grę na prawdziwe pieniądze. Czwórkę nie znających się i nie widzących się wzajemnie osób sadzano przed komputerami w oddzielnych pomieszczeniach. Na ekranie komputera widzieli stan swojego majątku i majątek współgraczy. 
Na początku doświadczenia wygrywali pewną sumę pieniędzy losowo. Średnio było to około 10 funtów, ale czasem znacznie więcej. Powstawała więc sytuacja finansowej nierówności. 
W drugim etapie gry uczestnicy mogli niszczyć partnerów - obniżać ich stan posiadania pod warunkiem, że za każdy zlikwidowany współgraczowi funt będą sami płacić określoną sumę. Stopniowo podnoszono 'cenę' niszczenia partnera aż do 25%, to znaczy za każdy zniszczony funt przeciwnika musieli płacić 25 pensów. 
Ku zdumieniu badaczy większość osób biorących udział w doświadczeniu (62 %) decydowało się tracić własne pieniądze tylko po to, żeby zniszczyć stan posiadania nieznanych sobie partnerów. Ogółem połowa wygranych pieniędzy niszczona była przez współpartnerów którzy za tę przyjemność słono płacili. 
Przy tym okazało się, że najbogatsi skłonni byli niszczyć jak popadło, ci natomiast, którzy mniej wygrali na początku uderzali najbardziej w tych, którym się 'niezasłużenie', ich zdaniem, powiodło. 
Łącznie w 29 sesjach przebadano 116 osób.

Badania prowadzili angielscy spece uniwersyteccy, ekonomiści znający pazerność człowieczą, niemniej zaskoczeni byli wynikami. 

Ta cecha natury człowieczej głęboko rzutuje na stosunki międzyludzkie i biznesowe i jest niedoceniana nawet przez specjalistów. Lubimy nie tylko niszczyć nieznanych i nie współzawodniczących z nami ludzi, ale gotowi jesteśmy za tę przyjemność grubo płacić. 
Wyniki trzeba uznać za obnażenie jeszcze jednej ciemnej strony ludzkiej natury. 

QZC00-026

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

luty 2002
v.2

Site Meter