.

Jedno zdziwienie dziennie - ...Świnioszpinak.

Nastąpił wreszcie przełom. Udało się wszczepić zwięrzętom wyższym geny typowe dla roślin . Uczeni z Kinki University (Nara, Japonia) osiągnęli sukses wszczepiając świnion geny ze szpinaku. 
To jeszcze nie samożywne, fotosyntetyzujące świnie, ani szpinak ze wszystkimi cechami szynki, ale interesujący (i niepokojący) krok naprzód w zakresie mieszania tego, co było dotąd niemieszalne. 
Trzeba zauważyć, że ewolucja od dawna kombinacja zwierzęco- roślinne tworzyła - ale zaczynało się to zawsze na poziomie organizmów niższych. 

Marzą się fruwające świnie z olbrzymimi, zielonymi skrzydłami (swińskie skrzydła musiały by być olbrzymie, żeby unieść takie cielsko). Chloroplasty w skrzydłach zapewniałyby im samożywność, a skrzydła umożliwiałyby, po odpowiedniej tresurze, tani transport mięsa na tereny zagrożone głodem lub walkami plemiennymi. 
Pożyjemy, zobaczymy. 

QZC00-022

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

luty 2002
v.2

Site Meter