.

Jedno zdziwienie dziennie - ...


 

Sowieckie 'bez pracy nie ma kołaczy'..

Naftali Frenkiel, były milioner turecki akurat na odsiadce w radzieckim obozie pracy, napisał do Stalina memoriał proponujący uzdrowienie niewolniczego systemy pracy łagrów.
Pomysł jego polegał na bezpośrednim powiązaniu wydajności pracy z racjami żywnościowymy w łagrach. Myślą przewodnią było ścisłe uzależnienie żywienia od wykonania zadania wedle zasady - 'nie ma pracy, nie ma jedzenia'. Przy tym normy pracy i normy żywności były tak zbalansowane, by więźnia trzeba było spisać na straty po upływie 6 miesięcy. Jak wiadomo, na dopływ więźniów nie narzekano.

Stalin uznał słuszność postulowanych zmian. Frenkiel zwolniony został z łagru, przeniesiony an wysokie stanowisko w radzieckim więziewnnictwie i od tego czasu średnia przeżycia w łagrach systematycznie zaczęła spadać, aż doszła do postulowanych 6 miesięcy.
Z tego to względu brak świadków, którzy by mogli opisać warunki w niektórych obozach, np. w rejonie Magadan - po prostu nikt ze skazanych nawet na zaledwie 10 lat (zwykle wyroki były wyższe), nie przeżył, skoro średnia wynosiła 6 miesięcy...

PCN20-077

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

luty 2002
v.1

Site Meter