.

Jedno zdziwienie dziennie - ...


Pomocnik człowieka.

Należy wreszcie skończyć z seksistowską hipotezą, że Bóg stworzył kobietę, by służyła człowiekowi pomocą. 
Zagadnienie to nurtowało już kilka wieków temu Świętego Augustyna. Zauważył on, że przecież gdyby boskim zamiarem było danie pomocy Adamowi do pracy w ogrodzie, to stworzyłby technika ogrodnictwa, a nie wysilałby się na coś tak skomplikowanego i zawiłego, jakim jest kobieta.
Trudno odmówić racji Świętemu. A trzeba przyznać, że Święty Augustyn, zanim został świętym mężem, miał okazję poznać się na kobietach i z tej okazji korzystał. To właśnie Święty Augustyn modlitewnie zwracał się do Boga z prośbą: "Panie, pozwól zachować mi czystość, ale jeszcze nie teraz.."
Istnieją podstawy by twierdzić, że Bóg życzliwie ustosunkował się do jego prośby.

PCN20-092;05050-11-115

 

Vittore Carpaccio 
[Święty otoczony książkami w swoim studio]


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

styczeń 2002
v.2

Site Meter