Jedno zdziwienie dziennie - ...
.


Pamiętliwe borowiki. 

Niespodziewanie, po kilkunastu latach jakie minęło od tragedii w Czarnobylu, prasa doniosła o radioaktywnych grzybach zbieranych w warmińskich lasach (wrzesień 1998). 
Przypomnijmy. Wybuch w elektrowni jądrowej w Czarnobylu nastąpił 26 kwietnia 1986 w wyniku nonsensownego 'doświadczenia' przeprowadzanego na czynnym stosie atomowym. Znaczne ilości materiałów radioktywnych wydostały się z reaktora. Większość osiadła na Ukrainie, ale nadspodziewanie wielkie ilości wiatry poniosły do Skandynawii, część opadła w Polsce, szczególnie w województwach północno-wschodnich.

Mówiąc o opadach radioaktywnych najwięcej uwagi zwraca się na radioaktywny jod (131I o okresie półrozpadu 8,1 dni) i stront (90Sr o półrozpadzie wynoszącym 28.5 lat). Jod gromadzi się w tarczycy i w wyniku krótkiego okresu półrozpadu powoduje intensywne napromieniowanie tego organu. Stront gromadzi się w kościach, poniewaź pod wzgłedem chemicznym zachowuje się podobnie do wapnia. Cez (137Cs - półrozp. 27 lat) jest łatwo wymywalny, nie gromadzi się w tkankach, a pod względem chemicznym przypomina potas. Wprawdzie pobierany jest szybko z pożywienia i gleby, ale jest też szybko wydalany, stąd jego mniejsza rola patogenna. Dlatego była pewną niespodzianką wiadomość, że w grzybach przewożonych do Polski kontrola graniczna wykryła trzykrotnie wyższą od dopuszczalnej zawartość radioaktywnego cezu.

Grzyby nie mają organów akumulujących, odznaczają się intensywnym metabolizmem i żyją stosunkowo krótko. Nagromadzenie cezu w grzybach to chyba wynik wybiórczego pobierania z gleby tego pierwiastka lub jakiegoś dziwnego zbiegu okoliczności, który trudno wyjaśnić bez szczegółowych badań. Do najbardziej skaźonych grzybów naleźą kołpaki, podgrzybki brunatne i olszówki. [wg. Wiadomosci z Warmii i Mazur; 27-21.09. 1998 r.]

(wspaniałe zdjęcia grzybów oglądać można na stronie 
W. Kamińskiego
) [borowik]

PCN21-083

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

styczeń 2002
v.1

Site Meter