Jedno zdziwienie dziennie - ...
.


Mesmeryczna linia obrony.

Rudolf Hess (1894 - 1987), desygnowany następca Hitlera przyjął zdumiewającą linię obrony w procesie norymberskim.
Najpierw przypomniał jury sowieckie czystki w parti i armii prowadzone w niesamowicie agresywny i naigrawający się z sądownictwa sposób przez osławionego Wyszyńskiego w latach 30-tych w Moskwie. (Wyszyński  wchodził w skład grupy radzieckiej w procesie norymberskim). Ta atmosfera nienawiści i pogardy, jego zdaniem, przesyciła świat mesmerycznymi siłłami infiltrującymi umysły całej ludzkości (drogą telepatyczną, ma się rozumieć). I te właśnie siły mesmeryczne, zdaniem Hessa, owładnęły przywódców Niemiec, a także personel niemieckich obozów koncentracyjnych..
No cóż, może teraz, po rozpropagowaniu skutków procesów moskiewskich, Katynia i mnostwa zbrodni sowieckich Hess znalazłby więcej posłuchu w Norymberdze. Zaraz po wojnie telepatia i siły mesmeryczne nie były w modzie i Hessa skazano na dożywocie..
Warto to przypomnieć, że różne rodzaje, jakbyśmy to teraz nazywali, paranauki, paramedycyny itp. miały bardzo wielu zwolenników w najwyższych sferach rządowych Niemiec hitlerowskich, a także Rosji Sowieckiej..

PCN20-074


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

styczeń 2002
v.1

Site Meter