Jedno zdziwienie dziennie - ...
.


Kobiece ciepło zwierzęce.

Doktor Sigmund Rascher prowadził w obozie koncentracyjnym w Dachau 'badania' nad możliwością przywracania do życia osób zmarłych w wyniku zbyt długiego przebywania w lodowatej wodzie. Zagadnienie to ważne było dla kraju, który tracił coraz więcej żołnierzy w wyniku zatapiania okrętów i strącania samolotów przez armie alianckie. Były to więc badania jaknajbardziej 'stosowane'.
Doświadczenia polegąly na tym, że najpierw trzymano więźniów w lodowatej wodzie, aż następowała śmierć kliniczna. Potem przywiązywano do nich żywe prostytutki, aby przelać nieboszczykom 'kobiecie ciepło zwierzęce', które miało ich ożywić.

Himmler bardzo popierał te badania, postawił jeden tylko warunek - źródłem ożywczego ciepła zwierzęcego nie miały być prostytutki niemieckie. Przestrzegano tego ograniczenia. Ostatecznie chodziło o godność kobiety niemieckiej. Niestety brak danych o wynikach tych 'badań'.

PCN20-073

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

styczeń 2002
v.1

Site Meter