Jedno zdziwienie dziennie - ...
.


Dobre leki nigdy nie są złe,
czyli terapeutyczna gor
ąc psa.

Helena Blawacka (Helena Blavatsky, 1831 - 1891), założycielka i wieloletnia przywódczyni teozofii, ruchu religijno-filozoficznego, wkrótce po przybyciu do Ameryki mocno uszkodziła sobie nogę. Sytuacja była poważna, noga puchła, wdały się komplikacje, ból był nieznośny. Lekarze nie widzieli wyjścia - trzeba amputować, orzekli.
Helena jednak nie poddała się. Wyleczyła się sama dosyć niekonwencjonalnym lekarstwem - okładami z białych szczeniaków. Wystarczyło okłady stowowac zaledwie dwa dni, i teozofka wróciła do zdrowia.
Zabieg ten zalecany był kilkaset lat temu przez innego filozofa, ni mniej ni więcej tylko samego Franicisa Bacona (1561 - 1626) w jego słynnym dziele 'Novum Organum; Historia Naturalis et Experimentalis ad Condendam Philosophiam: Sive Phaenomena Universi' (1622), znana także jako 'Historia Ventorum; Historia Vitae & Mortis' (1623), w którym uzasadnia. że psy mają zdolność wydzielanie wielkiej ilości terapeutycznego gorąca.

PCN20-045


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

styczeń 2002
v.1

Site Meter