Jedno zdziwienie dziennie - ...Panna Marianna, węże i pszczoły. 

Marianne North (1830 - 1890) była, jak na swoje czasy zupełnie niezwykłą Angielką. Przez całe życie zajmowała się podróżowaniem i malowaniem. Przy tym interesowała się wyłącznie motywami botanicznymi. Malowała kwiaty w kilkunastu krajach wszystkich kontynentów i starannie spisywała swoje obserwacje biologiczne, a także obyczajowe. 
Jedna notatka napisana w Afryce Południowej jest interesującym opisem niezwykłej symbiozy. 
Panna Marianna opisuje jak można ocenić, wedle relacji tuziemców, czy jest rzeczą bezpieczną wybierać miód z jakiegoś dzikiego gniazda pszczelego, czy lepiej trzymać się odeń z daleka. Przy tym zagrożeniem  nie były tu pszczoły z którymi tuziemcy doskonale potrafili sobie radzić przy pomocy dymu. Chodziło o ... węże. 
Tuziemcy, niestety plemię nie jest dokładnie określone, zanim zaczną dobierać się do gniazda pszczelego, wtykają najpierw w jego otwór wejściowy kij. Jeżeli pszczoły, swoim zwyczajem, wyroją się i zaczynają atakować intruza, paradoksalnie, do gniazda można się spokojnie dobierać znanymi sposobami. Jeżeli jednak w wyniku wetknięcia kija pszczoły zachowują spokój - lepiej się do takiego gniazda nie zbliżać, ponieważ znaczy to, że mieszka w nim, razem z pszczołami, jadowity wąż przed jadem którego nie ma obrony. Lepiej więc takie gniazdo omijać. 
Autorka spekuluje dalej starając się wyjaśnić tę sprawę. Sądzi bardzo logicznie, że albo pszczoły ufały w wężową opiekę, albo wetknięcie kija w otwór wejściowy gniazda był dla nich znakiem, że wąż wraca do domu po przechadzce, więc nie ma co robić ambarasu. 
Ciekawe, czy zjawisko to zostało potwierdzone badaniami biologicznymi. 
Warto może powiedzieć, że symbioza pomiędzy najróżniejszymi organizmami żywymi, czasem kombinacje są tu najmniej spodziewane i zdumiewające, leży u podstaw życia i kształtuje wszystkie zespoły ekologiczne. 

QAH00028


 

Marianne North (1830 - 1890)


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

grudzień 2001
v.1

Site Meter