Jedno zdziwienie dziennie - ...Św. Mikołaj. 

Prawdziwy Święty Mikołaj urodził się w Lycji (obecnie południowo-wschodnia Turcja) i był biskupem Myra w Turcji w czwartym wieku n.e. Żył wielce ascetycznie (pościł dwa dni w tygodniu) i kochał dzieci. Jest patronem marynarzy, bo jednym gestem uspokoił kiedyś wzburzone fale w czasie swoich licznych podróży. Na lądzie podróżował w czerwonym stroju biskupim, ale na osiołku. Przez całe stulecia odwiedzał dzieci 6 grudnia, a siano w butach, do którego wkładał prezenty było daniną dla jego osiołka.. Jednak nie Rosjanie wymyślili w jego miejsce Dziadka Moroza. W czasie Reformacji wymyślono w Anglii 'Father Christmas', a we Francji 'Papa Noël'. 

Święty Mikołaj, oprócz oczywistych obowiązków rozdawania prezentów, spełnia wiele jeszcze innych funkcji. Jest mianowicie oficjalnym patronem Rosji, patronem złodzieji, lombardziarzy, handlarzy, marynarzy, dzieci, aptekarzy, perfumiarzy, dziewic i wszelkich panien bez określania ich stanu płciowego zaawansowania. Jak on to wszystko potrafi pogodzić? O ile pierwsze funkcje niejako pokrywają się i zachodzą na siebie, to reszta ni od Sasa, ni od lasa... 

We współczesnym społeczeństwie Św. Mikołaj istnieje w najróżniejszych wcieleniach, ale zawsze otaczany jest życzliwością czy nawet serdecznością i bardzo często ze specyficznym humorem. 

[QAH00052] 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

grudzień 2001
v.1

Site Meter