Jedno zdziwienie dziennie - ...Kolosalny kurczak.

Czy widział kto pięćdziesięciokilogramowego kurczaka? 
Taki właśnie okaz 'kurczaka leśnego' znaleziono w lasach New Forest koło Southampton w Wielkiej Brytanii ponad dziesięć lat temu, dokładnie 16.10.1990. Rzecz została uznana za na tyle ważne i interesujące wydarzenie, że zajęła się nim prasa. 

'Kurczak leśny' czyli żółciak siarkowy z rodziny żagwiowatych (Laetiporus sulphureus Murr., fam. Polyporaceae) to pospolity grzyb rosnący na żywych i martwych drzewach lisciastych, najczęściej dębach, wierzbach, robinii, lipie, a także drzewach owocowych niszcząc drewno. Jest więc szkodnikiem. 
Ale może być ozdobą kuchni, szczególnie wegeriańskiej. Różne egzotyczne mięsa porównywane są co do smaku z kurczęciem, znawcy twierdzą, że tak jest z mięsem emu, grzechotnika, czy oposa. 'Kurczak leśny' czyli żółciak jest jednak jedynym grzybem, który odpowiednio ugotowany i przyprawiony zastępować może kurczaki w kuchni wegeriańskiej. 
Jedzmy więc żółciaki, dla dobra lasu i dla dobra pdoniebienia. 

[o biologii żółciaka z ilustracjami p.:
http://www.wiscinfo.wisc.edu/botany/fungi/jul2001.html]

[QZA02-003; BAB7841p174

 

Żółciak siarkowy 
(Laetiporus sulphureus Murr., fam. Polyporaceae)


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

styczeń 2002
v.1

Site Meter