Jedno zdziwienie dziennie - ...
.

 

Historia konfesjonału.

Dopiero Czwarty Sobór Laterański za czasów papieża Innocentego III w roku 1215 zobowiązywał wiernych do corocznej spowiedzi przed księdzem w ich parafii.

Tak jednak powszechne były nadużycia związane ze spowiedzią, że wierni (wierne) zwolnieni byli od spowiadania się ze swoich cielesnych grzechów, o ile ksiądz ich parafii miał 'diabelską reputację'. Trzeba pamiętać, że wierni spowiadali się siedząc obok księdza lub klęcząc mu u nóg. Dopiero w połowie XVI wieku wynaleziono konfesjonał, a od 1614, za czasów papieża Pawła V stał się obowiązkowym wyposażeniem każdego kościoła. Ale i wtedy nie często był używany, jak wynika z różnych kronik i pamiętników.

Konfesjonały, umieszczane często w mrocznych kaplicach dodają nastroju starym wnętrzom sakralnym, jak na zalączonej ilustracji przedstawiającej wnętrze katerdy w Cuzco, Peru.

PCN21-027/BAB112p145


witrynę prowadzi
R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz

listopad 2001
v.1

Site Meter