UWAGA:

Różny format odsyłaczy w tematycznych zestawieniach wynika z różnic w prezentowaniu danych w poszczególnych latach.


Ksi±żka, Edukacja, Język, Poezja.


27.4.2014
bł. Jan Karol II
Robotnik z fabryki samochodów
Robotnik z fabryki broni

3467

  Rola jaj strusich w kartografii.

3464

Ukraina w XVI i XVII wieku.

3461

10.4.2014 KTO -     Roman Misiewicz
NA ¦MIERĆ PREZYDENTA KACZYŃSKIEGO
                Marcin Wolski

3456

 

Mira Ku¶                                 (18)  (poprz.)
Kaczeńców tr±bka złota

3453

  Inteligentny uczeń.

3455

  Edukacja ma wielk± przyszło¶ć. 3433
  Piosenki harcerskie. 3416
  Znana patriotka naucza na Uniw.Wrocławskim.
(wstrz±sacz edukacyjny) 
(15)
(wstrz±sacz poprzedni znajduje się tu)
3412
  To jest edukacja! 3410
Gwiazdka dla ¦w. Mikołaja
Konkurs Międzynarodowy.
3405
  Mira Ku¶                              (17)   (poprz.)
Kraina dzieciństwa
3403

11.11.13
My, Pierwsza Brygada...
We Are the First Brigade.
3400
Czytelnictwo i analfabetyzm wtórny. 3384

2.10.2013
Józef Andrzej Szczepański 'Ziutek';
"Czerwona zaraza"
3377
  Zdzisław Broncel 
Chleb
(Sonety uralskie)
3373
  Adam Mickiewicz (poeta sk±din±d) o Polsce 2013,
(nieco poprawiony).
3366
  Mira Ku¶                              (17)   (poprz. 3317) 
Trzej mędrcy
3363
Konkurs plastyczny dla miło¶ników historii Polski. 3345
Józef Andrzej Szczepański 'Ziutek';
"
Parasol" (Pałacyk Mincla)
3335
  Mira Ku¶                              (16)   (poprz. 3287)
Kiedy [już wszyscy będziemy m±drzy]
3317
Pamiętnik Kongresu Narodowego Polskiego
(maj 1910).
3293
    Stanisław Lem o Polsce 2013. 3291
  Mira Ku¶                              (15)   (poprz. 3271)
Modlitwa bezrobotnego
3287
  Skandaliczny skandal w wychowaniu przedszkolnym. 3281
  Mira Ku¶                              (14)   (poprz. 3209)
Chleb
3271
Beniowski upamiętniony w Antananarivo. 3267
19.4.2013 Tadeusz Borowski
Pożegnanie z Mari± / Good-Bye to Maria
3254

10.4.2013
Joanna M±droszkiewicz
     Prawda
     Czarna skrzynka
3247
  Wielkanocne cokanie.
(uzuepełnione 31.3.2013)
3237
Wielkanoc XIV - XV w. 3236
  P±ki bujanów.  3231
Czteroskrzydłe ptaki w Afryce XVIIIw. 3226
  Taka sobie mała muszka..    3217
  Mira Ku¶                              (13)   (poprz. 3191)
Widok z okna
3209
  Mira Ku¶                                       (12)   (poprz. 3174)
***     [o¶mieliłam się być sob±]
3191
  Konstanty Ildefons Gałczyński
Skumbrie w tomacie
(Gałczyński o Polsce 2012 - tekst oryginalny)
3186
  Nie żałuj chwili, popatrz na kwiat, 
poczuj chropawo¶ć kory..
3182
  Nauka języka przed urodzeniem. 3175
  Mira Ku¶                                       (11)   (poprz. 3153)
Perspektywa
3174
  Wesołych Xmas i Heppi Ńju Jiir! 3167
  Mira Ku¶                                       (10)   (poprz. 3143)
¦ciana
3153
Obrotowa maszyna do czytania. 3144
  Mira Ku¶                                       (9)   (poprz. 3123)
Siedem cudów ¶wiata
3143
  Mira Ku¶                                       (8)   (poprz. 3097)
Prawda
3123

1.11.
Ewa Lipska
Żywi nie s± cierpliwi / 
Those alive have no patience.
3110
  Mira Ku¶        (7)   (poprz. 3080)
***                   siostrze
3097
  Mira Ku¶        (6)
Możesz się obej¶ć
3080
  Mira Ku¶        (5)
Alicja w Krainie Czarów
3067
  Jak fantazja faktem się staje,
o kodowaniu ksi±żek w DNA.
3061
  Mira Ku¶        (4)
Ab ovo
3060

1.9.2012
Tadeusz Borowski
Powróc± Żołnierze... / 
The Men will Return from the Battles...
3058
"Kariera na trzy karpie morskie"
Roman Antoszewski
3054
    Mira Ku¶          (3)
Irys
3051
Ksi±żka Rona Jeffery, 
nowozelandzkiego AK-owca, w sieci.
Book of Ron Jeffery, the New Zealand fighter 
in Polish Home Army, on the network
3046
  Mira Ku¶          (2)
Esencja
3041

1.8.2012
Mira Ku¶          (1)
Wiejski cmentarz      
3033
Podręcznik jazdy konnej dla pań 3018
  Jonathan Swift 
A Gentle Echo on Woman
3013
Polska 1885 oczyma amerykańskiego podróżnika
2. sytuacja polityczna.
3006
Polska 1885 oczyma amerykańskiego podróżnika
1. wrażenia.
3005
  PL Norman Davies w Nowej Zelandii 2977
  Chcesz dłużej pożyć, dłużej się ucz -
Szkoła przedłuża życie.
2975
  Ksi±żki polskie w Internecie ¶wiatowym (1)
Hathi Trust Digital Librarary
2969

3.5.2012
Mazurek 3 maja
Rajnold Suchodolski
2966

1.5.2012

Jan Paweł II
"Refren", "My¶l±c ojczyzna"

2964
 
19.4.2012
Władysław Szlengel 
Dwie ¶mierci / Two deaths
2956

1.4.2012
Przewrót w utrwalaniu kulturowego 
dorobku ludzko¶ci
2945
  Jak dzieci widz± roboty 2942
  Huculska sztuka ludowa
(album)
2938
  Jak przemówić do ludzi AD 12.000? 2929
  Co poeta chciał przez to powiedzieć
(analiza literacka utworu lirycznego)
2928
  [Album starego Lwowa]
Альбом старaго Львова
2925

1.3.2012
  Teresa Paryna
Cóż to za kraj
2923
  Życzenia Noworoczne A.D. 1883 2878
  Stanisław Baliński
Kolęda Warszawska 1939
The Warsaw Carol 1939
2872
  Amerykanin o Polsce w 1835 r.,
podróż z Warszawy do Krakowa
2847
  Amerykanin o Polsce w 1835 r. 
w okresie burzliwych lat  popowstaniowych.
2846
  Amerykanin o Rosji w 1835 r. 2845
  Jan Kasprowicz
Gdy przyjdzie czas / When come the time
2832
  Wyspiański a współczesno¶ć.
Moje trzy grosze wyborcze (4)
2810
  Władysław Szlengel (z okazji roku Janusza Korczaka)
Kartka z Dziennika „Akcji”
A Page from the Diary of an “Action”
2806
Życie biologiczne i literackie pingwinów. (2) (France) 2799
Życie biologiczne i literackie pingwinów. (1) (Levick) 2798
    Krzysztof Kamil Baczyński 
Elegia o chłopcu polskim  /  Elegy on a Polish boy
2765 
21.7.2011 Przemiał, przypadek bardzo współczesny 2757
  20.7.2011 Oczyszczanie bibliotek, przemiał i cenzura najnowsza 2756
19.7.2011 O pilnowaniu ksi±żek 2755
 17.7.2011  Santiago de Compostela a sprawa biologii polskiej 2754
15.7.2011 Kodeks Kaliksta II z Santiago de Compostela 2753
  7.7.2011 Jan Brzechwa
Tydzień
/ The Week
2748
  7.6.2011 Adam Mickiewicz 
(Burza) z Pana Tadeusza, księga X
(The Storm) from Pan Tadeusz, Book X
2727
  28.5.2011 Krzysztof Kamil Baczyński
Byłe¶ jak wielkie, stare drzewo... / 
You were an oak-tree, great and old...
2720
  16.5.2011 Tadeusz Różewicz
Warkoczyk /
The Pigtail
2711
  3.5.2011 Mazurek 3 maja
Rajnold Suchodolski
2706
  29.4.2011 Amar (nazwiska nie ustalono)
Ptak /
The Bird
2702
  18.4.2011 Władysław Broniewski
Żydom Polskim; Pamięci Szmula Zygielbojma
To the Jews of Poland; To the memory of Szmul Zygielbaum
2695
  10.4.2011 ks. Paweł Kania
                 Polski Katyń 2010
2690
  22.2.2011 Teofil Aleksander Lenartowicz
Super Flumina Babylonis
2666
19.2.2011 Piękno hinduskiej dziewczyny 2664
17.2.2011 Margrabina Anspach o królu Stasiu 
i innych sprawach owych czasów
2662
2.2.2011 Adam Mickiewicz
(Kraj lat dziecinnych) z Epilogu do Pana Tadeusza
(Today Here For Us) from Pan Tadeusz – the Epilogue
2648
20.1.2011 Jonasz Kofta
Casus Dawida / The David Precedent
2640
9.1.2011 Bolesław Le¶mian
Wczesnym ra
nkiem / Early morning
2630
  6.1.2011 Uczmy się chińskiego 2628
  4.1.2011 Rozwój języka angielskiego 2627
3.1.2011 Analiza pięciu milionów ksi±żek 2626
31.12.2010 Tadeusz Boy-Żeleński
Dwa kotki /
Two Kittens
2624
24.12.2010 Marek Baterowicz 
Wigilia wygnańców / Exiles' Christmas Eve
2617
17.12.2010 Adam Mickiewicz
(Polak, chociaż st±d..)
[z 'Pana Tadeusza', Księga X]
(The Pole, although renowned..) 
2610
9.12.2010 Jan Dydusiak 
Miasto / The City
2602
8.12.2010 Rozwój wyobrażenia o Matce
The Images of Mother
2601

ci±g dalszy