Wydanie Internetowe

Auckland, Nowa Zelandia

1998

Dla upamiętnienia dwusetnej
rocznicy urodzin

WIESZCZA

 


PAN TADEUSZ (spis treści)
PAN TADEUSZ w języku angielskim
Faksymile Inwokacji
Fragment autografu Pana Tadeusza, IV ks.,
Strona tytułowa pierwszego wydania Poematu (Wawel)


SOPLICOWO (mapa -130 kb)
DWÓR (rycina)
ANDRIOLLI (ryciny)
GERSON (ryciny)
MICKIEWICZ (portrety)
WILNO (ilustracje)
NOWOGRODCZYZNA (ilustracje)
WIELKOPOLSKA (ilustracje)

znaczki 1948
znaczki 1998 

 

 

wersję sieciową opracował
Roman Antoszewski
Auckland, Nowa Zelandia
lipiec - grudzień 1998
(uzup. maj 1999, grudzień 2005, listopad 2006)

Strona domowa
adres internetowy:
 
IHUG

Site Meter