Sztuka Pacyfiku okiem artysty fotografika

Coconut cup.
Coconut shell.
Tonga

(C) Foto: Krzysztof Pfeiffer
k_pfe@yahoo.com