Sztuka Pacyfiku okiem artysty fotografika

Ceremonial adze.
Stone, wood, sennit binding,
Mangaia, Cook Islands

(C) Foto: Krzysztof Pfeiffer
k_pfe@yahoo.com